webs del Recinte Modernista de Sant Pau i Fundació Sant Pau

/Etiqueta:webs del Recinte Modernista de Sant Pau i Fundació Sant Pau

Licitación webs del Recinte Modernista de Sant Pau i Fundació Sant Pau, Barcelona

(****) A fi i efecte de facilitar la publicació de les ofertes , s’adjunta l’Annex nº 2 esmenat

(***) Atès que hi ha alguns dubtes sobre el sistema de gestió/migració de continguts a utilitzar, volem fer la següent apreciació: No descartem fer un canvi de CMS en el cas del Recinte Modernista atès que, com ja hem dit, és un web que s’ha de replantejar des de zero. En el cas de la Fundació, la idea és seguir amb el sistema que tenim

(**) Com a consequència de les diverses consultes efectuades, tant de caràcter tècnic com jurídic, en relació a la solvència tècnica com dels criteris d’adjudicació objectius, s’adjunta document que s’estructurarà en dos apartats, el primer serà en relació a les modificacions d’alguns apartats del PCP i el segon serà un recopilatori d’algunes de les preguntes més rellevants que s’han produït al llarg d’aquest dies, a fi i efecte que tots els licitadors interessats, en puguin tenir accés a les respostes donades per si els son d’utilitat i els serveixen per aclarir dubtes de caràcter similar. Tanmateix s’adjuntan novament degudament esmenats: – Iniforme Justificatiu – Informe Jurídic – Anunci de licitació – PCP

(*) L’execució d’aquest servei es durà a terme de manera remota des del lloc de feina de l’adjudicatari. En aquest sentit, no s’ha d’anar a les oficines de la Fundació

Objetivo: servei de disseny, programació i manteniment de les webs del Recinte Modernista de Sant Pau i de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Entidad: Fundació Sant Pau Presupuesto: 95.550,00 € Plazo: 23/09/2020

Se convoca concurso público para el servei de disseny, programació i manteniment de les webs del Recinte Modernista de Sant Pau i de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)