Licitación vestuari i EPIS per diferents col·lectius de personal del IMSP, Barcelona

Licitación campaña visibilidad de la mujer, colectivo LGTBI y del de personas con discapacidad en el deporte, CSD

(*) Es publiquen els annexos 3 i 4 al plec tècnic amb les instruccions d’estampació dels logotips dels diferents serveis Objetivo: vestuari, així com dels EPI’s necessaris per abastir a diferents col·lectius de personal dels diferents centres de titularitat de IMSP de l’Ajuntament de Badalona. Entidad: IMSP Presupuesto: 34.137,84 € Plazo: 23/12/2020 Se convoca concurso […]