servicio plan de medios campaña promoción

/Etiqueta:servicio plan de medios campaña promoción

Licitación Galicia servicio plan de medios campaña promoción

Objetivo: servizo de elaboración, produción e plan de medios das campañas de promoción dos á Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Entidad:  Consellería de Infraestruturas e Vivenda Presupuesto: 1.272.727,27 € Plazo: 08/01/2018

Se convoca concurso público para el acordo marco do servizo de elaboración, produción e plan de medios das campañas de promoción dos ámbitos competenciais atribuídos á Consellería de Infraestruturas e Vivenda e as súas entidades adscritas durante 2018, por procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, documentalmente simplificado, cun único empresario para contratar. A continuación damos las características del perfil del contratante. (más…)