Licitación renovació de la web del Ajuntament de Badalona, Barcelona

Licitación desarrollo, soporte y mantenimiento aplicaciones del IVACE, Valencia

(*) S’ha observat error material en l’annex 1 de la licitació. En el quadre resum de l’oferta econòmica consta 24 mesos, i hauria de constar 48 mesos d’acord amb la durada establerta en els plecs. En conseqüència es modifica el model annex 1 del sobre C Objetivo: renovació de la web corporativa. Entidad: Ajuntament de […]