Adjudicación redacció projecte constructiu de millora carretera en Barcelona

Licitación asistencia técnica para promoción de las Rías Baixa, Pontevedra

Información de la Adjudicación del contrato de la Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU para el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora general. Condicionament de la carretera GI-643, del PK 0+000 al 4+550. Tram: Gualta – Serra de Daró. A continuación les damos la […]