Licitación papereria i impressió de Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL, Barcelona

Licitación papereria i impressió de Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, Barcelona

(*) Es modifiquen l’Annex I del Plec Tècnic, la Clàusula setena del Plec Administratiu i l’Annex 1 del Plec Admnistratiu segons el document d’esmena publicat Objetivo: subministrament de material de papereria i impressió corporativa de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL. Entidad: Terrassa Cicle de l’aigua EPEL Presupuesto: 16.702,00 € Plazo: 24/01/2022 Se convoca concurso público […]