online i community manager i suport de l’ATM

/Etiqueta:online i community manager i suport de l'ATM

Licitación comunicació offline, online i community manager i suport de l’ATM, Barcelona

(*) S’ha detectat una errada en la informació relativa a les anualitats i la partida pressupostària que consta al Quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives. S’ha procedit a la correcció de l’error material

Objetivo: comunicació offline, online i community manager i suport de l’àrea de comunicació de l’ATM.

Entidad: ATM Presupuesto: 38.850,00 € Plazo: 21/06/2019

Se convoca concurso público para la comunicació offline, online i community manager i suport de l’àrea de comunicació de l’ATM. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)