marc d´insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona

/Etiqueta:marc d´insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona

Licitación servei insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona

(****) S’ADJUNTA ANNEX I, AMB COLUMNA PER FER LES OFERTES

(***) El model d’oferta penjat al perfil no és el correcte

(**)  Tal com s’indica al Plec de clàusules administratives, el pressupost de licitació de la presentació licitació és de 10.000.000,00 €, corresponent 8.264.462,81 € al pressupost net i 1.735.537,19 € a IVA. Per Lots el pressupost es distribueix de la següent manera: Lot 1: 9.500.000 € Lot 2: 500.000 € El Valor Estimat del Contracte és de 14.462.809,91 € La durada inicial del contracte és de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 9 mesos

(*) A l’apartat d’Observacions de l’anunci de licitació s’ha indicat que l’adreça d’email per a qüestions i dubtes de caràcter tècnic és anunezi@bcn.cat enlloc de abisbal@bcn.cat. Rectificant l’anterior, els indiquem que: LES QÜESTIONS I DUBTES DE CARÀCTER TÈCNIC S’HAURAN D’ADREÇAR OBLIGATÒRIAMENT A TOTS DOS EMAILS: anunezi@bcn.cat i abisbal@bcn.cat LES CONSULTES QUE NO S’ENVÏIN A TOTES DUES ADRECES ELECTRÒNIQUES PODEN QUEDAR SENSE RESPOSTA

Objetivo: serveis d´insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona

Entidad: Ajuntament de Barcelona. Presupuesto: 8.264.462,81 € Plazo: 03/09/2019

Se convoca concurso público para el acord marc d´insercions publicitaries. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)