Licitación lots Nadal per personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Barcelona

Licitación suministro de cestas de Navidad para la plantilla de EMAYA, Palma

(*) MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA 7.2 DEL PCAP I AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS Objetivo: subministrament, transport i descarrega de lots de Nadal per al personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entidad: Consell Comarcal del Vallès Oriental Presupuesto: 11.061,75 € Plazo: 26/11/2020 Se convoca concurso público para el subministrament, transport i descarrega […]