lots Nadal per personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental

/Etiqueta:lots Nadal per personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Licitación lots Nadal per personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Barcelona

(*) MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA 7.2 DEL PCAP I AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Objetivo: subministrament, transport i descarrega de lots de Nadal per al personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Entidad: Consell Comarcal del Vallès Oriental Presupuesto: 11.061,75 € Plazo: 26/11/2020

Se convoca concurso público para el subministrament, transport i descarrega de lots de Nadal per al personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)