Licitación propietat industrial, intel·lectual, investigación i patents per a l’ICFO, Barcelona

Licitación asistencia jurídica y judicial del Ayto. de La Solana, Ciudad Real

Objetivo: acord marc per propietat industrial, intel·lectual, d’investigació, patents, empreses de nova creació i contractes industrials per a l’ICFO. Entidad: ICFO Presupuesto: 950.000,00 € Plazo: 22/09/2021 Se convoca concurso público para el acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis tècnics i jurídics en matèria de propietat industrial, intel·lectual, d’investigació, […]