Licitación inserció de publicitat institucional de Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Licitación comunicación de las actividades del Ayto. de Sant Lluís, Menorca

(***) Número expedient erroni. On posa 30/2021 – 27572/2021 hauria de dir: 30/2021-27572/2019 (**) Esmena documentació i ampliació termini presentació d’ofertes (*) S’ha detectat una errada aritmètica en la documentació adjuntada en aquesta licitació i procedim a esmenar-la. En el moment en que la tinguem esmenada la penjarem i procedirem a ampliar el termini de […]