Licitación impressió materials comunicació per Mancomunitat Penedès Garraf, Barcelona

Licitación materiales impresos para el Centro Niemeyer, Asturias

(**) Actualització dels valors econòmics del pressupost de licitació i del VEC d’acord amb l’error material aprovat per Decret de Presidència 361/2020 de data 7/09/2020 (*) Degut a un error material detectat al PCAP, concretament a l’ import de la licitació els informen que s’amplia el termini per la presentació d’ofertes fins el proper dia […]