Licitación estudi del sistema de marques de transport públic de la Generalitat

Licitación difusión de las campañas publicitarias de TUSSAM, Sevilla

Objetivo: contractació de l’estudi del sistema de marques de transport públic de la Generalitat: situació actual, diagnosi i propostes de millora. Entidad: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori Presupuesto: 45.000,00 € Plazo: 04/07/2022 Se convoca concurso público para la contractació de l’estudi del sistema de marques de transport públic de la […]