Licitación pública Galicia equipo informático

Licitación nueva Intranet corporativa para IBERMUTUA

Se convoca concurso público para la SUBMINISTRACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE USUARIO EN RÉXIME DE COMPRA, E RETIRADA DOS EQUIPOS ANTIGUOS COMO PARTE DO PAGO DO PREZO, PARA OS SERVIZOS CENTRAIS E PERIFERICOS (DELEGACIÓNS: A CORUÑA, LUGO E PONTEVEDRA) DA ENTIDADE PÚBLICA PORTOS DE GALICIA (EPPG). A continuación damos las características del perfil del contratante. ¿Cuál […]