Licitación EPIS i vestuari laboral per Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Barcelona

Licitación diseño y montaje para Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, Asturias

(*) MODIFIQUEN DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, S’AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES I ES MODIFIQUEN LES DATES D’OBERTURA DELS SOBRES Objetivo: subministrament d’equips de protecció individual i vestuari laboral per a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Entidad: Serveis Ambientals del Vallès Oriental Presupuesto: 36.438,80 € Plazo: 22/03/2021 Se convoca concurso público para el […]