Licitación impressió, enquadernació i lliurament de 5 llibres per Ayto. Barcelona

Licitación material d'oficina per Ajuntament d'Igualada, Barcelona

(*) El model d’oferta del PCAP és incorrecte. Es torna a publicar i s’amplia el termini de presentació d’ofertes al dia 25/09/2020 a les 20h. mitjançant oferta electrónica Objetivo: impressió, enquadernació i lliurament de 5 llibres. Entidad: Ajuntament de Barcelona Presupuesto: 34.749,19 € Plazo: 25/09/2020 Se convoca concurso público para la impressió, enquadernació i lliurament […]