Licitación elements marxandatge per Ayto. Calonge i Sant Antoni, Girona

Licitación obsequio informática como regalos del Ayto. de Calp, Alicante

(*) D’acord amb la disposició addicional vuitena del Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, i un cop oberta al públic l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per tal de poder portar les mostres, us informem que el termini per a presentar ofertes en aquesta licitació es reinicia a partir de l’endema de la publicació d’aquesta esmena […]