Licitación elements comunicació del festival Dansa Quinzena Metropolitana en Barcelona

Licitación elements comunicació del Festival de Dansa Metropolitana 2022, Barcelona

Objetivo: campanya d’imatge i publicitat de l’esdeveniment metropolità de dansa que es celebrarà a Barcelona i nou municipis més de l’àrea metropolitana. Entidad: Institut de Cultura de Barcelona Presupuesto: 82.644,63 € Plazo: 09/12/2020 Se convoca concurso público para el servei de disseny, gestió i coordinació per a l’adaptació gràfica, la producció, la col. locació, el […]