CRO per estudi GOING

/Etiqueta:CRO per estudi GOING

Licitación CRO per estudi GOING, Catalunya

(*) Ampliación del Plazo de Presentación y Substitueix el MODEL D’OFERTA ECONÒMICA donat que a l’apartat “Monotorización: Gestión de los 7 Centros (incluye generar y ejecutar un plan de monotorización)” la fórmula inclosa pel càlcul de l’oferta proposada és errònia. En relació a les propostes ja presentades, en aquest apartat, es pendrà com a oferta econòmica el preu unitari ofert, sobre el que s’aplicarà la fòrmula correcta. Si alguna empresa vol modificar la seva oferta al Sobre Digital, ha de contactar amb la FCRB a través del fconcurs@clinic.cat

Objetivo: CRO per estudi GOING.

Entidad: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica Presupuesto: 577.475,60 € Plazo: 04/04/2019

Se convoca concurso público para la CRO per estudi GOING. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Por | 2019-04-03T08:07:10+00:00 abril 3rd, 2019|Concursos, Tratamientos de Oncología|Sin comentarios