correcció lingüística i impressió per SUMAR

/Etiqueta:correcció lingüística i impressió per SUMAR

Licitación servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, Catalunya

(*) Se substitueix la condició especial d’execució dels SUBLOTS 1, 2 i 3 (apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars), que passa a ser la que es descriu a continuació: “És condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària disposi d’un pla mediambiental efectiu que pugui demostrar que s’està aplicant mitjançant l’elaboració d’una memòria a presentar en el termini màxim d’un mes des de la data de notificació de l’adjudicació del contracte.”

Objetivo: servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.

Entidad: Sumar Presupuesto: 28.900,00 € Plazo: 15/05/2019

Se convoca concurso público para el servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)