assessorament i gestió propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA

/Etiqueta:assessorament i gestió propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA

Licitación assessorament i gestió propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA, Catalunya

(*) Respecte el contingut del sobre 2 “Oferta Tècnica i criteris avaluables mitjançant judici de valor” preval el que indica l’Annex 3 (criteris avaluables mitjançant judici de valor), i no allò establert al punt 9.2 del PCAP on diu que el Sobre 2 haurà d’incloure també la proposta organitzativa i mitjans humans. En conseqüència, el sobre 2 haurà de contenir: *Descripció de la metodologia per realitzar el serveis d’IP * Possibles eines o recursos per a realitzar a els serveis a qüestió * Actuacions de seguiment durant la prestació del servei

Objetivo: serveis relatius a l’assessorament i gestió de propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA.

Entidad: CTTC Presupuesto: 56.760,00 € Plazo: 25/06/2019

Se convoca concurso público para los serveis relatius a l’assessorament i gestió de propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Por | 2019-06-12T07:30:36+00:00 junio 11th, 2019|Concursos, Propiedad Industrial|Sin comentarios