Rectificación Licitación limpeza, recollida e transporte residuos para Portos de Galicia

///Rectificación Licitación limpeza, recollida e transporte residuos para Portos de Galicia
  • Licitación recogida y transporte residuos en Sant Just Desvern, Barcelona

Rectificación Licitación limpeza, recollida e transporte residuos para Portos de Galicia

Se ha producido una rectificación en la convocatoria del Licitación limpeza, recollida e transporte residuos para Portos de Galicia [enlace a https://mnhlicitaciones.com/licitacion-limpeza-recollida-e-transporte-residuos-portos-galicia/) A continuación las modificaciones publicadas sobre el perfil del contratante.

Acceso a la documentación modificada

  • AVISO DE CORRECCIÓN ERROS E AMPLIACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En cumprimento do disposto no apartado 29 do CCC, o 2 de febreiro de 2018 publicouse neste perfil de contratante, a Información referente ás CONDICIÓNS DE SUBROGACIÓN LABORAL ás que se refire o artigo 120 do TRLCSP, en relación ao persoal adscrito ao Servizo de limpeza e de recollida e transporte de residuos dos portos dependentes da Zona Norte da entidade pública Portos de Galicia. Con data 7 de febreiro de 2018, constatouse que a dita información publicada no perfil de contratante contén datos incorrectos, no apartado referente ás datas de antigüidade dos traballadores, polo que, nesa mesma data, procédese a publicar un novo Anexo, coa información correcta no devandito perfil de contratante, quedando anulada a información respecto diso, contida en devandito Anexo e publicada anteriormente no perfil de contratante. A referida información sobre a modificación deste documento foi enviada como Información adicional ao DOUE o 7 de febreiro de 2018. Como consecuencia da devandita modificación, ábrese un novo prazo de presentación de ofertas para participar na licitación convocada para adxudicar, mediante procedemento aberto e sistema multicriterio, o contrato de servizos de referencia, que finalizará ás catorce (14:00) horas do día 26 DE MARZO DE 2018: Licitación limpeza, recollida e transporte residuos para Portos de Galicia
¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
COMPÁRTELOShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone
Por | 2018-02-09T07:58:41+00:00 febrero 9th, 2018|Concursos, Contenedores RSU|Sin comentarios