Licitación vídeos promocionals de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona

/, Concursos, Diseño Gráfico, marketing, Marketing y comunicación, Publicidad, Vídeo Marketing/Licitación vídeos promocionals de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona
  • Licitación servicio de producción acto Premios Rey de España para Agencia EFE

Licitación vídeos promocionals de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona

(*) S’han detectat dues errades en les pàgines 23 i 39 del PCAP en relació a la forma de facturació dels serveis i a l’atorgament dels 20 punts a valorar en base a criteris objectius determinats per l’experiència dels candidats.  Motius pel que l’organ de contractació acorda rectificar l’error material i publicar el PCAP en el Perfil del Contractant amb la rectificació incorporada

Objetivo: serveis d’enregistraments audiovisuals de la temporada teatral 2020/21.

Entidad: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona Presupuesto: 95.800,00 € Plazo: 15/10/2020

Se convoca concurso público para los serveis d’enregistraments audiovisuals de la temporada teatral 2020/21. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en elaborar i portar a terme els vídeos promocionals de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona (“el Lliure”) així com els enregistraments d’algunes de les obres programades per a la temporada 2020-21.

El licitador haurà d’oferir una gran flexibilitat a nivell de producció, per tal d’adequar-se als calendaris i agendes del Lliure i dels equips artístics dels espectacles que conformen la temporada. Donant una resposta àgil i immediata. Els seus equips hauran de completar tot el procés de gravació d’imatges i so, editatge audiovisual i posterior postproducció per tal de servir al Lliure els diversos formats que permetin emetre els audiovisuals resultants en mitjans ben diversos com són: el suport web (del Lliure i d’altres), les xarxes socials, canals de missatgeria ràpida com whatsapp, canals de televisió tradicionals i altres suports com son, per exemple, les pantalles físiques del Teatre Lliure i monitors del Metro i pantalles de cinema.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 95.800,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 15/10/2020 a las 14:00 h.

Licitación vídeos promocionals de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura