Licitación suministro frutas, hortalizas, leche y productos lácteos para centros escolares de Baleares

Inicio/Blog
Licitación suministro de alimentos para el CCEFC, Jaén

Licitación suministro frutas, hortalizas, leche y productos lácteos para centros escolares de Baleares

Objetivo: suministro de frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos a centros escolares de las Illes Balears.

Entidad: FOGAIBA Presupuesto: 366.175,79 € Plazo: 30/08/2021

Se convoca concurso público para el suministro de frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos a centros escolares de las Illes Balears correspondientes al programa escolar de consumo de fruta y hortalizas y de leche por curso 2021/2022. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Baleares?

El objetivo del contrato consiste en el subministrament de fruita i llet per a distribuir als centres escolars, per al curs escolar 2021-2022, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que estableix el règim d’ajudes per la distribució als centres escolars de fruita i hortalisses, plàtan i llet, i d’acord amb el que preveu el Reial decret 511/2017, de 22 de maig, pel qual es desplega l’aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet (BOE núm. 124, de 25 de maig de 2017). EL contrato se divide en 20 lotes.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears – FOGAIBA.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación

El presupuesto base concurso es 366.175,79 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será del 04/10/2021 al 30/06/2022.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 30/08/2021 a las 14:00 h.

Licitación suministro frutas, hortalizas, leche y productos lácteos para centros escolares de Baleares: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG