Licitación servicios para el lanzamiento y promoción de 6 empresas de Xátiva, Valencia

/, Concursos, Desarrollo Grafico, marketing, Marketing y comunicación, Publicidad, Redes sociales, Vídeo Marketing/Licitación servicios para el lanzamiento y promoción de 6 empresas de Xátiva, Valencia
  • Licitación servicio de aplicaciones móviles híbridas de Metro de Madrid

Licitación servicios para el lanzamiento y promoción de 6 empresas de Xátiva, Valencia

Objetivo: servicios para el lanzamiento y promoción de 6 empresas que han iniciado su actividad en los dos últimos años.

Entidad: Ayuntamiento de Xàtiva Presupuesto: 4.500,00 € Plazo: 25/02/2019

Se convoca concurso público para los servicios para el lanzamiento y promoción de 6 empresas que han iniciado su actividad en los dos últimos años, por procedimiento abierto simplificado sumario. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Valencia?

El objetivo del contrato consiste en que dintre del món empresarial i comercial resulta essèncial una bona estratègia de promoció i màrqueting per part dels xicotets i mitjans comerços. Actualment resulta fonamental una forta presència a la web i ser capaços de transmetre una imatge de serietat i professionalitat a través de les xarxes socials. Els propietaris d’aquestes empreses, sent sabedors d’aquesta necessitat de difusió, es van poder acollir a les ajudes publicades per aquesta entitat en matèria de llançament i promoció.

Per tot açò l’objectiu d’aquest Pla de Promoció és impulsar de forma directa a seis comerços/empreses de Xàtiva, constituides en els dos últims anys, amb un component innovador i amb vocació de perdurabilitat.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 4.500,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 6 meses.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 25/02/2019 a las 15:00 h.

Licitación servicios para el lanzamiento y promoción de 6 empresas de Xátiva, Valencia: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura