Licitación serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, Catalunya

/, Formación y educación, Traducciones/Licitación serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, Catalunya
  • Licitación material oficina para Consorcio de Aguas Teulada-Benitachell, Alicante

Licitación serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, Catalunya

(*) Havent observat una errada al punt 5.1 del plec de prescripcions tècniques, s’adjunta el nou plec esmenat, de manera que: On diu: L’empresa contractista haurà de disposar d’una dotació mínima d’intèrprets i traductors que doni cobertura adient als idiomes de demanda habitual i que asseguri l’atenció simultània de les necessitats en tot el territori. En la dotació mínima exigida de professionals, cada professional computa una sola vegada, és a dir per una sola llengua. L’empresa contractista, en cap cas, podrà disminuir el nombre inicial de personal presentat a la licitació ni la diversitat idiomàtica inicialment presentada. Ara diu: L’empresa contractista haurà de disposar d’una dotació mínima d’intèrprets i traductors que doni cobertura adient als idiomes de demanda habitual i que asseguri l’atenció simultània de les necessitats en tot el territori. L’empresa contractista, en cap cas, podrà disminuir el nombre inicial de personal presentat a la licitació ni la diversitat idiomàtica inicialment presentada. S’amplia el termini de presentació d’ofertes fins el dia 02.12.2019 a les 17:00:00. L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el dia 05.12.2019 a les 10:00 hores, al mateix lloc indicat inicialment.

Objetivo: serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, per a l’any 2020.

Entidad: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Presupuesto: 248.895,00 € Plazo: 02/12/2019

Se convoca concurso público para los serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, per a l’any 2020. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Catalunya?

El objetivo del contrato consiste en la prestació del servei d’interpretació i traducció per a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

El servei d’interpretació i traducció es prestarà quan la DGAIA necessiti la intervenció de professionals especialitzats per poder realitzar una bona interlocució amb els infants i/o adolescents estrangers i als seus familiars, en el marc dels assumptes jurídic-administratius corresponents.

En particular, el servei es fa imprescindible en el cas dels infants i/o adolescents estrangers acollits als centres de la DGAIA i les necessitats d’interpretació amb ells i a vegades les seves famílies.

També és necessari l’ús del servei durant la tramitació dels procediments jurídic-administratius referents a aquest col·lectiu, i per al tractament de la documentació personal redactada en llengües no oficials que cal que sigui traduïda al català, o viceversa, així com la traducció de la documentació contractual en procediments de licitació pública per a la provisió de places en centres de diferent tipologia o la gestió de serveis per a la seva atenció.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 248.895,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 02/12/2019 a las 17:00 h.

Licitación serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, Catalunya: Acceso a los pliegos

  • Pliegos: Licitación serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, Catalunya
  • (*) Havent observat una errada al punt 5.1 del plec de prescripcions tècniques, s’adjunta el nou plec esmenat, de manera que: On diu: L’empresa contractista haurà de disposar d’una dotació mínima d’intèrprets i traductors que doni cobertura adient als idiomes de demanda habitual i que asseguri l’atenció simultània de les necessitats en tot el territori. En la dotació mínima exigida de professionals, cada professional computa una sola vegada, és a dir per una sola llengua. L’empresa contractista, en cap cas, podrà disminuir el nombre inicial de personal presentat a la licitació ni la diversitat idiomàtica inicialment presentada. Ara diu: L’empresa contractista haurà de disposar d’una dotació mínima d’intèrprets i traductors que doni cobertura adient als idiomes de demanda habitual i que asseguri l’atenció simultània de les necessitats en tot el territori. L’empresa contractista, en cap cas, podrà disminuir el nombre inicial de personal presentat a la licitació ni la diversitat idiomàtica inicialment presentada. S’amplia el termini de presentació d’ofertes fins el dia 02.12.2019 a les 17:00:00. L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el dia 05.12.2019 a les 10:00 hores, al mateix lloc indicat inicialment: Licitación serveis d’interpretació i traducció per la DGAIA, Catalunya
¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Por | 2019-11-26T08:56:00+00:00 noviembre 26th, 2019|Concursos, Formación y educación, Traducciones|Sin comentarios