Licitación traducció i correcció lingüística de textos per IDIAP Jordi Gol, Cataluña

//Licitación traducció i correcció lingüística de textos per IDIAP Jordi Gol, Cataluña