Licitación servei web, mitjans digitals i xarxes socials de UAB, Barcelona

/, Concursos, Desarrollo Grafico, Diseño Gráfico, marketing, Marketing y comunicación, Publicidad, Redes sociales, Vídeo Marketing, Web/Licitación servei web, mitjans digitals i xarxes socials de UAB, Barcelona
  • Licitación agencia medios digitales promoción productos RTVE

Licitación servei web, mitjans digitals i xarxes socials de UAB, Barcelona

(*) De conformitat amb l’apartat 4.1 del plec de prescripcions tècniques: “El/la responsable tècnic/a executor/a del servei haurà de disposar de la certificació de Google Partner, de Google Analytics (GAIQ), Certificació Partner de Mailchimp, coneixements avançats de Google Tag Manager, Facebook & Instagram Ads Manager i Linkedin Ads. Coneixements de Hootsuite, Zapier, Zoom i anàlisi de Xarxes Socials. Les empreses hauran d’acreditar la certificació com a Google Partners Premiere. (*Serà requisit imprescindible que el/la licitador/a aporti documentació justificativa que acrediti aquestes certificacions. Aquesta documentació justificativa l’haurà de presentar el/la licitador/a en el Sobre C. Vegeu la clàusula 11.3 del plec de clàusules administratives. El/la licitador que no presenti la susdita documentació quedarà exclosa.)” En cas que les empreses no disposin de la certificació com a Google Partners Premiere, el/la responsable tècnic/a executor/a del servei designat/da per l’empresa haurà de disposar de la certificació de Google Partner, de Google Analytics (GAIQ), Certificació Partner de Mailchimp, coneixements avançats de Google Tag Manager, Facebook & Instagram Ads Manager i Linkedin Ads. Coneixements de Hootsuite, Zapier, Zoom i anàlisi de Xarxes Socials. Atenent aquest aclariment, fem avinent la conveniència d’ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 22 de gener de 2020 a les 14 hores

Objetivo: servei de gestió, seguiment analític, monitorització i optimització de campanyes publicitàries en cercadors web, mitjans digitals i xarxes socials.

Entidad: UAB Presupuesto: 30.000,00 € Plazo: 22/01/2020

Se convoca concurso público para el servei de gestió, seguiment analític, monitorització i optimització de campanyes publicitàries en cercadors web, mitjans digitals i xarxes socials. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en el servei de gestió i d’execució de campanyes de publicitat digital a cercadors web, a mitjans digitals i a xarxes socials; així com la creació i la gestió de sistemes de seguiment i monitorització analítica web i de rendiment de les campanyes, amb resultats demostrables, per a la Fundació UAB i les entitats de la Corporació UAB següents: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SLU, Vila Universitària SL i Fundació Alumni UAB.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 30.000,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 22/01/2020 a las 14:00 h.

Licitación servei web, mitjans digitals i xarxes socials de UAB, Barcelona: Acceso a los pliegos

  • Pliegos: Licitación servei web, mitjans digitals i xarxes socials de UAB, Barcelona
  • (*) De conformitat amb l’apartat 4.1 del plec de prescripcions tècniques: “El/la responsable tècnic/a executor/a del servei haurà de disposar de la certificació de Google Partner, de Google Analytics (GAIQ), Certificació Partner de Mailchimp, coneixements avançats de Google Tag Manager, Facebook & Instagram Ads Manager i Linkedin Ads. Coneixements de Hootsuite, Zapier, Zoom i anàlisi de Xarxes Socials. Les empreses hauran d’acreditar la certificació com a Google Partners Premiere. (*Serà requisit imprescindible que el/la licitador/a aporti documentació justificativa que acrediti aquestes certificacions. Aquesta documentació justificativa l’haurà de presentar el/la licitador/a en el Sobre C. Vegeu la clàusula 11.3 del plec de clàusules administratives. El/la licitador que no presenti la susdita documentació quedarà exclosa.)” En cas que les empreses no disposin de la certificació com a Google Partners Premiere, el/la responsable tècnic/a executor/a del servei designat/da per l’empresa haurà de disposar de la certificació de Google Partner, de Google Analytics (GAIQ), Certificació Partner de Mailchimp, coneixements avançats de Google Tag Manager, Facebook & Instagram Ads Manager i Linkedin Ads. Coneixements de Hootsuite, Zapier, Zoom i anàlisi de Xarxes Socials. Atenent aquest aclariment, fem avinent la conveniència d’ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 22 de gener de 2020 a les 14 hores: Licitación servei web, mitjans digitals i xarxes socials de UAB, Barcelona
¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura