Licitación servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, Catalunya

/, Concursos, Diseño Gráfico, marketing, Marketing y comunicación, Publicidad, Vídeo Marketing/Licitación servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, Catalunya
  • Licitación diseño y creación del nuevo portal web del CTM, Mallorca

Licitación servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, Catalunya

(*) Se substitueix la condició especial d’execució dels SUBLOTS 1, 2 i 3 (apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars), que passa a ser la que es descriu a continuació: “És condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària disposi d’un pla mediambiental efectiu que pugui demostrar que s’està aplicant mitjançant l’elaboració d’una memòria a presentar en el termini màxim d’un mes des de la data de notificació de l’adjudicació del contracte.”

Objetivo: servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.

Entidad: Sumar Presupuesto: 28.900,00 € Plazo: 15/05/2019

Se convoca concurso público para el servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Catalunya?

El objetivo del contrato consiste en un servei d’imatge i comunicació institucional que comprengui tot el procés de creació, des del disseny gràfic a la impressió de material comunicatiu divers. Aquest contracte engloba un total de tres lots i tres sublots:

LOT 1 Disseny gràfic i maquetació de la Memòria Corporativa anual de SUMAR

Sublot 1 Impressió de la Memòria Corporativa anual de SUMAR

LOT 2 Disseny gràfic i maquetació de revistes pels equipaments de gent gran

Sublot 2 Impressió de les revistes pel equipaments de gent gran

LOT 3 Disseny gràfic i maquetació de suports de comunicació per a la jornada “10×10 Càpsules d’Innovació Social”

Sublot 3 Impressió dels suports de comunicació per la jornada “10×10’ Càpsules d’Innovació Social.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Sumar, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 28.900,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 15/05/2019 a las 14:00 h.

Licitación servei de disseny gràfic, correcció lingüística i impressió per SUMAR, Catalunya: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura