Licitación creació nova web de la Fundació Tecnocampus, Barcelona

  • Licitación diseño y creación del nuevo portal web del CTM, Mallorca

Licitación creació nova web de la Fundació Tecnocampus, Barcelona

(**) Diligència per esmenar errors en els plecs de clàusules administratives (punt 12.2) i en els plecs de condicions tècniques (punts 4. i 8.1). Publicació de documents annexos. Pròrroga del termini de presentació de licitacions fins el dia 27 de setembre de 2019, a les 13h.

(*) Document de Mesures de seguretat

Objetivo: servei de creació de la nova web de la Fundació Tecnocampus

Entidad: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme Presupuesto: 131.018,63 € Plazo: 27/09/2019

Se convoca concurso público para la contratació del servei per la creació de la nova web de la fundació tecnocampus. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en cobrir una sèrie de necessitats que es detallen a continuación i que ajuden també a definir l’abast del projecte.

Aquests objectius podem agrupar-los en els següents punts:

  1. Millorar l’arquitectura i qualitat de la informació del lloc web.
  2. Evolucionar la interfície i experiència d’usuari incrementant la usabilitat i la captació de nous leads.
  3. Implementar un nou gestor de continguts.
  4. Evolucionar la solució tècnica que sosté el lloc web.
  5. Desenvolupar una solució longeva i escalable.
  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 131.018,63 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será de 3 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 27/09/2019 a las 13:00 h.

Licitación creació nova web de la Fundació Tecnocampus, Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura