Licitación pública Tarragona para pista bici

Inicio/Blog
Licitación implantación y señalización de ciclo-carriles en Tudela de Duero, Valladolid

Licitación pública Tarragona para pista bici

Se convoca concurso público para la Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora local. Via verda. Pista bici paral lela a la carretera T-323, del PK 0+000 al 5+050. Tram: Mont-roig del Camp. Clau: XT-15006. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Tarragona?

El objeto de esta licitación consiste en d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (d’ara endavant Infraestructures.cat).

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El importe neto de esta licitación es de 34.200,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?/

El plazo para presenta oferta es hasta el 24/02/2016 a las 01:00 horas.

Licitación pública Correos para edición libros: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG