Licitación pública Galicia para prevención riesgos

Inicio/Blog
Licitación servicio de diagnóstico por la imagen en Castilla y León y Melilla

Licitación pública Galicia para prevención riesgos

Se convoca concurso público para el Servizo de Prevención de Riscos Laborais e Vixilancia da Saúde deste concello. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Galicia?

El objeto de esta licitación será el Servizo de Prevención de Riscos Laborais e Vixilancia da Saúde deste concello.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Concello de Mos.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base de licitación es de 6.500 euros/ano.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución del servicio será de dous anos con posibilidade de prórroga por outros dous máis.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?/

El plazo para presenta oferta es durante os vinte e seis (26) días hábiles desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no último boletín (DOG ou BOP), das 9.00 ás 14.00, de luns a venres; das 9.00 ás 13.00 horas, os sábados, no Rexistro Xeral do concello, ou da forma sinalada na cláusula 9 do prego de condicións. (Publicado el 20 de enero de 2016).

Licitación pública Galicia para prevención riesgos: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG