Licitación pública Galicia para plataforma PasaXe!

Inicio/Blog
Licitación aplicativo informático para gestión y control de cursos y eventos de Mutualia

Licitación pública Galicia para plataforma PasaXe!

Se convoca concurso público para el servizo de desenvolvemento de novos servizos e evolución da plataforma de intermediación da Xunta de Galicia (PasaXe!). A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Galicia?

El objeto de esta licitación consiste en servizo de desenvolvemento, publicación e soporte de servizos novos (tanto propios da Xunta de Galicia coma intermediados con outros organismos), para que o intercambio de servizos e documentos entre sistemas e aplicacións empregados na Xunta, as entidades locais e outras administracións públicas estea garantida e a evolución, tanto funcional e técnica, da plataforma.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El importe neto de esta licitación es de 941.600,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será de 24 meses contados a partir do 1.5.2016.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?/

El plazo para presenta oferta es hasta el 7.3.2016.

Licitación pública Galicia para plataforma PasaXe!: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG