Licitación pública Cataluña campaña comunicación

  • Licitación cestas de Navidad para personal del Ayto. de Getxo, Vizcaya

Licitación pública Cataluña campaña comunicación

Objetivo: disseny de la campanya de promoció i difusió del Pla de Consum de fruita a les escoles.

Entidad:  Generalitat Catalunya 
Presupuesto: 33.057,85 € Plazo: 17/01/2017

Se convoca concurso público para el Fruita Escolar – Disseny Campanya Comunicació Curs 2016/2017. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Cataluña?

El objeto del contrato consiste en d’elaborar i portar a terme el disseny de la campanya de promoció i difusió del Pla de Consum de fruita a les escoles.

L’objectiu principal de la campanya és informar al públic infantil en general i a les seves famílies de l’existència d’aquest pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles, que forma part de l’estratègia de la Unió Europea per a invertir la tendència a la disminució del consum de fruites i hortalisses, i incidir en els nens i nenes per tal que adquireixin hàbits alimentaris saludables.

La campanya inclou el disseny de materials que s’enviaran a tots els centres educatius (cartells, tríptics informatius) i el disseny de publicitat en diferents suports (gràfic, càpsules informatives, falques de ràdio) que s’inserirà en els mitjans de comunicació.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 33.057,85 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 mes.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será  hasta el 17/01/2017 a las 23:59 €.

Licitación pública Cataluña campaña comunicación: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura