Licitación pública Barcelona redes sociales y newsletters

  • Licitación gestió Xarxes Socials per la Universitat Oberta de Catalunya

Licitación pública Barcelona redes sociales y newsletters

Objetivo: dinamització de les xarxes socials de Barcelona Activa, l’edició i publicació de notícies pels llocs web i la creació i enviament dels newsletters.

Entidad:  Barcelona ACTIVA 
Presupuesto: 300.000,00 € Plazo: 05/09/2017

Se convoca concurso público para los serveis de difusió de continguts, notícies i esdeveniments d’interès a les xarxes socials de l’ecosistema digital de Barcelona Activa. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en la dinamització de les xarxes socials de Barcelona Activa, l’edició i publicació de notícies pels llocs web i la creació i enviament dels newsletters definits als plecs reguladors. El servei inclou la creació de textos, adaptació d’imatges, edició de vídeos curts, creació d’infografies i altres materials que es requereixin per a aquesta actualització i dinamització.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Barcelona ACTIVA SAU SPM.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 300.000,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 05/09/2017 a las 14:00 h.

Licitación pública Barcelona redes sociales y newsletters: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura