Licitación pública Barcelona para suministro mobiliario

Inicio/Blog
Licitación material oficina para Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria

Licitación pública Barcelona para suministro mobiliario

Se convoca concurso público para el SUBMINISTRAMENT I COLLOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA D’UNA NAU A CAN RICART, AL CARRER EMÍLIA CORANTY 5-9, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objeto de esta licitación consiste en El Centre de Joves de Can Ricart s’equiparà amb un mobiliari divers, agrupable en les següents tipologies. Cada element de mobiliari es representa amb un codi que es pot ubicar tant en l’índex adjuntat com en els plànols d’ubicació. Per identificar cada element, s’aporta una fitxa de característiques de cadascun, així com la seva descripció i preu en el document de pressupost. En el cas de prestatgeries, armaris i mobles encastats o elements fets a mida, s’aporta plànol de detall i de dimensions específic.

 Armaris (Ar): S’instal·laran armaris melaminats, amb portes i prestatges, al passadís de lavabos de la planta baixa, i a les sales d’activitats grans de la planta primera. Els de planta baixa tindran portes a tota alçada, amb pany de clau general, i els de planta primera tindran portes a la part baixa i amb panys de diferents claus per l’ús d’associacions diverses.

 Prestatgeries (Pr): S’instal·laran prestatgeries modulars, amb estructura i prestatges metàl·lics, als magatzems de planta baixa i a l’espai de netaja de la planta primera. També uns mòduls de prestatgeria d’acer inoxidable, a la sala taller de la planta primera.

 Taules (Ta): Seran de tres tipus, les taules de la zona de vestíbul de planta baixa, quadrades i agrupables; les taules de treball de la planta primera, que es proposen de tipus plegable i amb rodes, de forma que es puguin agrupar, traslladar i emmagatzemar; i finalment les taules encimeres de treball de la zona d’office, que s’adaptaran a les dimensions per anar encastades, i disposaran de zones d’enmagatzematge a la seva part inferior. També a la sala taller de la planta primera es disposarà d’una encimera d’acer inoxidable, amb aigüera i planxa de protecció a paret.

 Cadires (Ca): Seran totes d’un mateix tipus (tant per a la sala d’actes, com per a les sales taller, sales de reunió o vestíbul), apilables, lleugeres, sense braços i ressistents. Amb excepció dels tamborets per buc musical i sala de control, que seran elevables i també sense braços.

 Escenari: Es proposa la instal·lació d’una tarima de fusta de bedoll sobre estructura d’alumini regulable en altura, en mòduls apilables i lleugers de 1,20 metres de costat. Disposarà d’un mòdul de rampa lateral, del mateix material, per accés de minusvàlids.

 D’altres: Contenidors d’enmagatzematge, cubell de residus, papereres, expositors, miralls per a la sala d’activitats dirigides, penjadors, bucs per sala de treball/reunions.

 No s’han inclòs per poder-se afegir amb facilitat, el carro de neteja, l’escala plegable de manteniment, rellotge de paret, papereres per aules, i penjadors de paret.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

EL importe neto de este concurso es de 67.498,69 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será de 2 meses.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presenta oferta es hasta el 14 de març de 2016 a las 13:00 horas.

Licitación pública Barcelona para suministro mobiliario: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG