Licitación pública Barcelona campaña comunicación

  • Licitación gestió Xarxes Socials per la Universitat Oberta de Catalunya

Licitación pública Barcelona campaña comunicación

Objetivo: campañas comunicación

Entidad:  Ajuntament Viladecans 
Presupuesto: 292.561,98 € Plazo: 23/05/2017

Se convoca concurso público los Serveis consistents en l’elaboració i publicació de continguts digitals per al portal Viladecans.cat, campanyes de comunicació municipals i xarxes socials de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i la subcontractació amb Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Inserció. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en los Serveis consistents en l’elaboració i publicació de continguts digitals per al portal Viladecans.cat, campanyes de comunicació municipals i xarxes socials de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i la subcontractació amb Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Inserció.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Ajuntament de Viladecans (Barcelona).

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 292.561,98 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será  hasta 23/05/2017 a las 14:00 h.

Licitación pública Barcelona campaña comunicación: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura