Licitación pública Barcelona asesoramiento jurídico

///Licitación pública Barcelona asesoramiento jurídico
  • Licitación servicio asistencia fiscal, social y legal para CRTVE en Berlín

Licitación pública Barcelona asesoramiento jurídico

Objetivo: servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria del Vallès Oriental.

Entidad:  Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Presupuesto: 26.262,50 € Plazo: 28/09/2017

Se convoca concurso público para el servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria del Vallès Oriental. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en la prestació del servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria del Vallès Oriental. El tipus de servei és especialitzat atès que les demandes i tipologia de situacions rebudes són aquelles que no han pogut ser resoltes a través dels recursos i serveis d’informació i assessorament d’estrangeria públics de la comarca del Vallès oriental i que per la seva complexitat i ric social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Consell Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona).

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 26.262,50 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 28/09/2017 a las 14:00 h.

Licitación pública Barcelona asesoramiento jurídico: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Por | 2017-09-04T09:56:50+00:00 septiembre 4th, 2017|Concursos, Servicios juridicos|Sin comentarios