Licitación servei insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona

/, Concursos, Marketing y comunicación, Medios Publicitarios, Publicidad, Vídeo Marketing/Licitación servei insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona
  • Licitación ejecución acciones formativas para la FAMP, Andalucía

Licitación servei insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona

(****) S’ADJUNTA ANNEX I, AMB COLUMNA PER FER LES OFERTES

(***) El model d’oferta penjat al perfil no és el correcte

(**)  Tal com s’indica al Plec de clàusules administratives, el pressupost de licitació de la presentació licitació és de 10.000.000,00 €, corresponent 8.264.462,81 € al pressupost net i 1.735.537,19 € a IVA. Per Lots el pressupost es distribueix de la següent manera: Lot 1: 9.500.000 € Lot 2: 500.000 € El Valor Estimat del Contracte és de 14.462.809,91 € La durada inicial del contracte és de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 9 mesos

(*) A l’apartat d’Observacions de l’anunci de licitació s’ha indicat que l’adreça d’email per a qüestions i dubtes de caràcter tècnic és anunezi@bcn.cat enlloc de abisbal@bcn.cat. Rectificant l’anterior, els indiquem que: LES QÜESTIONS I DUBTES DE CARÀCTER TÈCNIC S’HAURAN D’ADREÇAR OBLIGATÒRIAMENT A TOTS DOS EMAILS: anunezi@bcn.cat i abisbal@bcn.cat LES CONSULTES QUE NO S’ENVÏIN A TOTES DUES ADRECES ELECTRÒNIQUES PODEN QUEDAR SENSE RESPOSTA

Objetivo: serveis d´insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona

Entidad: Ajuntament de Barcelona. Presupuesto: 8.264.462,81 € Plazo: 03/09/2019

Se convoca concurso público para el acord marc d´insercions publicitaries. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato es el serveis per a l’adopció dels tipus mitjançant la conclusió d’un acord marc de fixació de les condicions per a la contractació dels serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació de les accions especials de comunicació i de designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Ajuntament de Barcelona.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 8.264.462,81 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 03/09/2019 a las 20:00 h.

Licitación servei insercions publicitaries per l´Ajuntament de Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura