Licitación llibres i sistemes i plataformes de gestió editorial per Universitat de Barcelona

Inicio/Blog
Licitación edició del llibre “Els parlars del Montsià. Estudi geolingüístic", Tarragona

Licitación llibres i sistemes i plataformes de gestió editorial per Universitat de Barcelona

(*) Es publica la versió dels plecs en castellà, a l’apartat «Documentació»

Objetivo: correcció, compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial, per a la Unitat de Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Entidad: Universitat de Barcelona Presupuesto: 971.742,00 € Plazo: 22/04/2022

Se convoca concurso público para el acord marc per als serveis de correcció, compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial, per a la Unitat de Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en los serveis a prestar i els seus preus unitaris, i d’altra banda, homologar els proveïdors que hagin de prestar els esmentats serveis i la forma en dur a terme les contractacions basades, és a dir, la forma o criteris amb els que posteriorment es seleccionarà als contractistes per a cada actuació concreta.

Els serveis objecte d’aquest acord marc són de: correcció, compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial per a la unitat de Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, en les condicions que s’estableixen en aquest plec i el plec de prescripcions tècniques. Comprèn tant la correcció d’original i ortotipogràfica en format digital (Word) i en format imprès (proves compaginades) de textos redactats en català i en castellà; la compaginació i el disseny d’interiors (inclosa l’elaboració de gràfics, taules i il·lustracions) i de cobertes de llibres o revistes (inclosa l’elaboració d’il·lustracions), de díptics, cartells, invitacions, fullets, carpetes, diplomes i altres materials en format digital i imprès; i el disseny i el manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial.

La gestió dels serveis objecte d’aquest acord marc per a la Universitat de Barcelona se centralitza en la unitat de Publicacions i Edicions.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Universitat de Barcelona.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 971.742,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 22/04/2022 a las 14:00 h.

Licitación llibres i sistemes i plataformes de gestió editorial per Universitat de Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG