Licitación creació empreses de artesania, emprenedoria social i e-commerce en Barcelona

/, Desarrollo Grafico, Emprendedores y Pymes, marketing, Marketing y comunicación, Publicidad, Redes sociales/Licitación creació empreses de artesania, emprenedoria social i e-commerce en Barcelona
  • Licitación servicios profesionales para el centro coworking digital (HUB-CCAL) de Almería

Licitación creació empreses de artesania, emprenedoria social i e-commerce en Barcelona

Objetivo: serveis de suport a la creació d’empreses en els sectors de l’artesania, l’emprenedoria social i l’e-commerce.

Entidad: Barcelona ACTIVA Presupuesto: 316.360,00 € Plazo: 10/12/2018

Se convoca concurso público para los serveis de suport a la creació d’empreses en els sectors de l’artesania, l’emprenedoria social i l’e-commerce. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en facilitar eines i recursos als projectes emprenedors participants per tal de que aquests tinguin més probabilitats d’èxit. És tracta doncs, de minimitzar els riscos a l’hora de posar en marxa una empresa i adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a competir en un mercat global, situant així la ciutat de Barcelona com un referent en l’àmbit de l’emprenedoria. Els lots dels que es composa aquesta licitació són:

Lot 1. – Serveis d’impartició de les accions d’acompanyament en les àrees generalistes del pla d’empresa en el sector de l’artesania.

Lot 2. – Serveis d’impartició de les accions d’acompanyament en les àrees específiques del pla d’empresa en el sector de l’artesania.

Lot 3. – Serveis de capacitació en habilitats emprenedores per persones emprenedores que desenvolupen un projecte en el sector de l’artesania.

Lot 4. – Organització de jornades i actes de networking en el sector de l’artesania.

Lot-.5 – Serveis d’impartició de les accions d’acompanyament en les àrees generalistes del pla d’empresa en el sector del e-commerce.

Lot 6 – Serveis d’impartició de les accions d’acompanyament en les àrees específiques del pla d’empresa en el sector del e-commerce.

Lot 7 – Serveis de capacitació en habilitats emprenedores en el sector del e-commerce.

Lot 8 – Organització de Jornades del sector i actes de networking en l’economia digital (e-commerce).

Lot 9. – Serveis de desenvolupament d’un programa d’emprenedoria social.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Barcelona ACTIVA SAU SPM.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 316.360,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 10/12/2018 a las 14:00 h.

Licitación creació empreses de artesania, emprenedoria social i e-commerce en Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura