Licitación contractació de diverses assegurances de la Sindicatura, Catalunya

Inicio/Blog
Licitación contractació de diverses assegurances de la Sindicatura, Catalunya

Licitación contractació de diverses assegurances de la Sindicatura, Catalunya

Objetivo: contractació de diverses assegurances de la Sindicatura.

Entidad: Sindicatura de Comptes de Catalunya Presupuesto: 78.000,00 € Plazo: 28/12/2022

Se convoca concurso público para la contractació de diverses assegurances de la Sindicatura. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Catalunya?

El objetivo del contrato consiste en la contractació per part de la Sindicatura de Comptes, com a prenedora, de diverses pòlisses d’assegurança que garanteixin les conseqüències econòmiques derivades de diversos riscos.

Atesa la diversa tipologia de riscos a garantir, i de conformitat amb el que preveu l’article 99.3 de la Llei de l’Estat 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es considera adient dividir l’objecte del contracte en 4 lots per a la seva execució independent i són els següents:

  • LOT 1: Vida i accidents
  • LOT 2: Danys materials i equips electrònics
  • LOT 3: Responsabilitat civil
  • LOT 4: Responsabilitat civil de funcionaris i alts càrrecs.
  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Sindicatura de Comptes de Catalunya.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 78.000,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 28/12/2022 a las 14:00 h.

Licitación contractació de diverses assegurances de la Sindicatura, Catalunya: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG