Licitación comunicación y promoción turística de Rias Baixas, Pontevedra

/, comunicación y eventos, Concursos, Marketing y comunicación, Medios Publicitarios, Publicidad, Vídeo Marketing/Licitación comunicación y promoción turística de Rias Baixas, Pontevedra
  • Licitación serveis nova web de turisme i patrimon de Calafell, Tarragona

Licitación comunicación y promoción turística de Rias Baixas, Pontevedra

(*) Desierto

Objetivo: servicio de gestión integral de la campaña anual de comunicación y promoción turística del destino rias baixas.

Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra Presupuesto: 161.261,82 € Plazo: 03/01/2020

Se convoca concurso público para el servicio de gestión integral de la campaña anual de comunicación y promoción turística del destino rias baixas. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Pontevedra?

El objetivo del contrato consiste en a xestión integral da campaña de comunicación e promoción turística do destino Rías Baixas. Os traballos comprenden a planificación, execución e xestión da campaña, desenvolvemento de accións específicas así como a avaliación da campaña anual. Os traballos a desenvolver comprenden as seguintes tarefas:

  • Planificación da campaña, concretando as actuacións, os medios e soportes máis idóneos ao destino, coa finalidade de conseguir a maior difusión e a maior cobertura do público obxectivo.
  • Execución e xestión das accións, que comprende todas as prestacións necesarias para a execución integral da campaña, salvo as creatividades e artes finais que sexan facilitadas á empresa adxudicataria polo servizo de Turismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra.
  • Desenvolvemento de accións específicas que comprende o deseño, xestión e execución de proxectos específicos de comunicación e promoción que, non estando incluídos nos anteriores, resulten de interese.
  • Avaliación dos resultados das campañas e accións específicas segundo o mercado emisor e as diferentes tipoloxías planificadas así como a proposta de melloras de cara á reorientación da campaña, xa sexa por cambios nos medios, nos soporte ou calquera outra circunstancia que aconselle modificar a planificación para axeitala á consecución dos obxectivos formulados. Comprende a elaboración de informes de desenvolvemento de cada campaña e acción específica así como a memoria co alcance final da campaña incluíndo as certificacións de emisións, publicacións e sobre impresións dixitais e, no seu caso, galería fotográfica de cada acción realizada.
  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 161.261,82 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 12 meses.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 03/01/2020 a las 10:00 h.

Licitación comunicación y promoción turística de Rias Baixas, Pontevedra: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura