Licitación comunicació offline, online i community manager i suport de l’ATM, Barcelona

/, Concursos, Desarrollo Grafico, marketing, Marketing y comunicación, Publicidad, Vídeo Marketing/Licitación comunicació offline, online i community manager i suport de l’ATM, Barcelona
  • Licitación gestión RRSS para Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía, Valencia

Licitación comunicació offline, online i community manager i suport de l’ATM, Barcelona

(*) S’ha detectat una errada en la informació relativa a les anualitats i la partida pressupostària que consta al Quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives. S’ha procedit a la correcció de l’error material

Objetivo: comunicació offline, online i community manager i suport de l’àrea de comunicació de l’ATM.

Entidad: ATM Presupuesto: 38.850,00 € Plazo: 21/06/2019

Se convoca concurso público para la comunicació offline, online i community manager i suport de l’àrea de comunicació de l’ATM. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en el servei a desenvolupar pel proveïdor que consisteix en l’execució de les tasques pròpies de redacció dels continguts comunicatius de l’ATM, gestió de les xarxes socials, així com d’altres tasques relatives a la funció de la comunicació corporativa a l’ATM de Barcelona. Els canals actuals de l’ATM són actualment atm.cat (català, castellà i angles) i Twitter @ATMbcn (català).

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 38.850,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 21/06/2019 a las 13:00 h.

Licitación comunicació offline, online i community manager i suport de l’ATM, Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura