Licitación cartelleria digital per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona

Inicio/Blog
Licitación servicio de telerradiología para los Hospitales de ASEPEYO

Licitación cartelleria digital per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona

(**) A conseqüència de la incidència detectada a la Plataforma i a l’eina del Sobre Digital durant l’últim dia establert per la presentació d’ofertes, es procedeix a ampliar el termini de presentació d’ofertes fins demà, dia 15 de jun de 2022, a les 14:00h.

(*) S’adjunta el document «Resolució esmena de Quadre de característiques 27.05.2022» referent a la possibilitat de portar a terme una visita a les instal·lacions del centre. S’amplia el termini de presentació d’ofertes fins el dia 14 de juny de 2022 a les 14:00 h

Objetivo: istema de gestió de cues i cartelleria digital, així com serveis de suport, posta en funcionament, integració, i manteniment preventiu i correctiu per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Entidad: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp Presupuesto: 131.000,00 € Plazo: 15/06/2022

Se convoca concurso público para el subministrament d’un sistema de gestió de cues i cartelleria digital, així com serveis de suport, posta en funcionament, integració, i manteniment preventiu i correctiu per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Tarragona?

El objetivo del contrato consiste en el subministrament d’un sistema de gestió de cues i cartelleria digital, així com serveis de suport, posta en funcionament, integració, i manteniment preventiu i correctiu per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 131.000,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 5 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 15/06/2022 a las 14:00 h.

Licitación cartelleria digital per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona: Acceso a los pliegos

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG