Licitación carpa per esdeveniments d’Olivella, Barcelona

Inicio/Blog
Licitación carpas para actos de navidad en Paterna, Valencia

Licitación carpa per esdeveniments d’Olivella, Barcelona

Objetivo: subministrament en lloguer d’una carpa per esdeveniments al municipi d’Olivella.

Entidad: Ajuntament d’Olivella Presupuesto: 15.900,00 € Plazo: 01/12/2022

Se convoca concurso público para el subministrament en lloguer d’una carpa per esdeveniments al municipi d’Olivella. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en el subministrament en lloguer d’una carpa per esdeveniments al municipi d’Olivella.

La prestació és la contractació del lloguer d’una carpa per tal de portar-hi a terme una sèrie d’activitats lúdiques relacionades amb el Carnaval així com altres activitats, atès que el municipi no disposa d’un espai on encabir aquest tipus d’activitats.

L’Ajuntament d’Olivella té previst el lloguer d’una carpa per tal de portar-hi a terme una sèrie d’activitats lúdiques relacionades amb el Carnaval així com altres activitats, atès que el municipi no disposa d’un espai idoni on encabir aquests tipus d’activitats.

Durant l’any 2023, s’ha programat desenvolupar activitats a la carpa en el període comprès entre el 24 de febrer al 12 de març de 2023, ambdós inclosos.

La descripció detallada i característiques del servei es conté en el plec de prescripcions tècniques particulars-informe tècnic del responsable del contracte.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Ajuntament d’Olivella.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 15.900,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 01/12/2022 a las 14:00 h.

Licitación carpa per esdeveniments d’Olivella, Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG