Licitación Barcelona servei d’assessorament jurídic i econòmic

///Licitación Barcelona servei d’assessorament jurídic i econòmic
 • Licitación material de oficina e impreso para Consejería de Andalucía

Licitación Barcelona servei d’assessorament jurídic i econòmic

Objetivo: servei d’assessorament jurídic i econòmic de l’Ajuntament de la Llagosta.

Entidad:  Ajuntament de la Llagosta Presupuesto: 45.000,00 € Plazo: 05/12/2017

Se convoca concurso público para la prestació del servei d’assessorament jurídic i econòmic de l’Ajuntament de la Llagosta. A continuación damos las características del perfil del contratante.

 • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en la prestació del servei d’assessorament jurídic i econòmic de l’Ajuntament de la Llagosta.

1.L’objecte del contracte que en resulti és la prestació d’un servei especialitzat d’assessorament jurídic i econòmic.


2. Entre les funcions a desenvolupar per part del contractista adjudicatari es troben les següents:

 1.  Orientar jurídica i econòmicament les decisions a prendre per part del consistori en els diferents àmbits del tràfic jurídic i econòmic existents, tals com l’urbanístic, obligacions i contractes, fiscal, penal, pressupostari, etc.
 2.  Orientació en els recursos contenciosos administratius que es presentin en contra de la corporació.
 3.  Assessorament directe a l’Àrea d’Economia municipal.
 4.  Assessorament a la Secretaria municipal en els temes que ho requereixi.
 5.  Assessorament en relació amb els mitjans per afavorir el desenvolupament econòmic del municipi.
 6.  Assessorament urbanístic.
 7.  Assessorament en la realització de qualsevol operació de caràcter patrimonial, en especial, les gestions necessàries per a la defensa i inscripció de béns i drets de propietat municipal.
 8.  Qualsevol altra col·laboració de caràcter jurídic amb els òrgans de govern i les diverses àrees del municipi que se li puguin encomanar.

3. El servei objecte d’aquest contracte també comporta l’aportació dels materials i productes necessaris per portar a terme els serveis abans esmentats.

 • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Ajuntament de la Llagosta.

 • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 45.000,00 €.

 • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será del 01/02/2018 al 31/07/2019.

 • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 05/12/2017 a las 14:00 h.

Licitación Barcelona servei d’assessorament jurídic i econòmic: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Por | 2017-11-13T09:52:39+00:00 noviembre 13th, 2017|Concursos, Servicios juridicos|Sin comentarios