Licitación assessoria i gestió laboral i fiscal per Consell de la Terra Alta, Tarragona

/Licitación assessoria i gestió laboral i fiscal per Consell de la Terra Alta, Tarragona
  • Licitación assessoria i gestió laboral i fiscal per Consell de la Terra Alta, Tarragona

Licitación assessoria i gestió laboral i fiscal per Consell de la Terra Alta, Tarragona

(*) Advertida errada en els Plecs prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de serveis d’assessoria i gestió laboral i fiscal per al Consell Comarcal, respecte del plec de Clàusules Administratives

Objetivo: servei d’assessoria i gestió laboral i fiscal.

Entidad: Consell Comarcal de la Terra Alta Presupuesto: 36.000,00 € Plazo: 30/06/2020

Se convoca concurso público para el servei d’assessoria i gestió laboral i fiscal. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Tarragona?

El objetivo del contrato consiste en la prestació dels serveis d’assessoria i gestoria laboral i fiscal per aI Consell Comarcal de la Terra Alta d’acord amb les necessitats de l’entitat contractant, sota la supervisió del responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació. Aquesta assessoria i gestoria laboral i fiscal comprèn la totalitat de serveis i actuacions necessaris per a donar compliment a les obligacions deI Consell Comarcal en l’àmbit laboral i fiscal (en matèria de liquidació de l’impost sobre el valor afegit i manteniment del llibre d’aquest impost). També es troben incloses totes aquelles actuacions complementàries i accessòries tendents a la correcta consecució de les obligacions laborals abans referides i de totes aquelles que se’n derivin segons la normativa d’aplicació en cada moment.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Consell Comarcal de la Terra Alta.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 36.000,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 30/06/2020 a las 23:59 h.

Licitación assessoria i gestió laboral i fiscal per Consell de la Terra Alta, Tarragona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Por | 2020-06-21T16:52:33+00:00 junio 22nd, 2020|Sin categoría|Sin comentarios