Concurso público de la Diputación Ourense para divulgación y comunicación Campaña de Compostaje

Inicio/Blog
Concurso público de la Diputación Ourense para divulgación y comunicación Campaña de Compostaje

Concurso público de la Diputación Ourense para divulgación y comunicación Campaña de Compostaje

Se convoca concurso público para el servizo de divulgación e comunicación da campaña de compostaxe 2015. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de este concurso público?

El objeto de la licitación pretende é deseñar unha campaña dirixida a todos os cidadáns dos 50 municipios que queiran participar, co único requisito de que non teñan formado parte das campañas anteriores e que residan nalgún dos municipios seleccionados.

Con esta campaña preténdese mellorar o grao de participación respecto das anteriores, así como búscase concienciar aos veciños destes municipios da importancia da recollida de residuos e a súa separación en orixe. Para elo, estase na busca para crear novas ferramentas de comunicación e de intercambio entre administración e a cidadanía, que permitan achegar a problemática da xeración de residuos á poboación pero, o mesmo tempo, que sirvan de vía para compartir as experiencias e suxestións de cada un dos participantes.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Deputación de Ourense.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base de este contrato es de 10.000,00 euros (IVE e demais tributos incluídos).

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución del servicio será de 1 de xuño de 2016.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presenta oferta será de 10 días naturais desde o día seguinte o da publicación no perfil do contratante (http:www.depourense.es). (Publicado el día 2015-09-30)

Concurso público de la Diputación Ourense para divulgación y comunicación Campaña de Compostaje: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

CONTRATA TU VIGILANCIA

ÚLTIMAS ENTRADAS DEL BLOG