Redes sociales

//Redes sociales

Información sobre todas las licitaciones públicas y privadas relacionadas con las redes sociales

Licitación servicio informático, web y RRSS para MISSEM, Madrid

Objetivo: servicio de mantenimiento informático y de la web y redes sociales.

Entidad: MISSEM Presupuesto: 16.632,00 € Plazo: 05/02/2020

Se convoca concurso público para el servicio de mantenimiento informático y de la web y redes sociales. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación recreacions digitals “Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”, Girona

(*) Es fa públic, per a general coneixement, d’una errada en les dades informades en l’apartat criteris d’adjudicació de l’anunci realitzat al PERFIL DEL CONTRACTANT amb relació a l’expedient 2019/3606 de servei de disseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’elements patrimonials del producte turístic Vescomtat de Cabrera, en el marcf de l’operació FEDER “Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera. Concretament es va informar de dos criteris, puntuats amb 1 punt, i no descrits de forma errònia. D’acord amb el PCAP únicament són criteris d’adjudicació els següents: oferta econòmica (55 punts), Termini de lliurament (20 punts), Qualitat tècnica i funcional de la proposta (9 punts), Concreció de la proposta (8 punts) i Aspectes estètics i recursos emprats (8 punts)

Objetivo: diseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’ elements patrimonials, en el marc de l’operació FEDER” Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”.

Entidad: Consell Comarcal de la Selva Presupuesto: 60.000,00 € Plazo: 05/02/2020

Se convoca concurso público para el diseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’ elements patrimonials, en el marc de l’operació FEDER” Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación gestión RRSS del Área de Turismo de Ayto. Huesca

Objetivo: servicio de gestión de redes sociales en el Área de Turismo en el Ayuntamiento de Huesca.

Entidad: Ayuntamiento de Huesca Presupuesto: 5.928,00 € Plazo: 11/02/2020

Se convoca concurso público para el servicio de gestión de redes sociales en el Área de Turismo en el Ayuntamiento de Huesca. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación servicio comunicación del Palma Internacional Boat Show 2020

Objetivo: servicio de apoyo al departamento de Comunicación del Palma Internacional Boat Show 2020.

Entidad: Instituto de Innovación Empresarial Presupuesto: 10.000,00 € Plazo: 04/02/2020

Se convoca concurso público para el servicio de apoyo al departamento de Comunicación del Palma Internacional Boat Show 2020. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)